KLAUZULA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte na tej witrynie internetowej służą wyłącznie ogólnie pojętym celom informacyjnym. Informacje zostają udostępnione przez firmę Pont i mimo że dokładamy starań, aby zapewnić aktualność i poprawność tych informacji, nie udzielamy żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, precyzji, rzetelności, przydatności bądź dostępności w odniesieniu do witryny internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych materiałów graficznych wykorzystanych na witrynie internetowej w dowolnych celach. Ze względu na powyższe wykorzystanie tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, a w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie bądź wtórne, ani za żadne straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków powstałe w wyniku wykorzystania lub w związku z wykorzystaniem tej witryny internetowej.

Na witrynie znajdują się łącza prowadzące do innych witryn internetowych nieznajdujących się pod kontrolą firmy Pont. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, treściami i dostępnością tych stron internetowych. Umieszczenie na witrynie internetowej dowolnych łączy nie musi oznaczać naszej rekomendacji ani wsparcia dla opinii wyrażonych na stronach, do których te łącza prowadzą.

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanej dostępności i sprawnego działania witryny internetowej. Jednak firma Pont nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny internetowej spowodowaną problemami technicznymi poza naszą kontrolą.

Powered by Atypic