KEMISKA PRODUKTER

Vare sig det är hushålls- eller industriella underhållsprodukter, produkter för trädgårdsskötsel, färger och lösningsmedel eller den snabbt växande e-vätskemarknaden är kemikalier en omfattande sektor med hög aktivitet, med ett stort antal tillämpningar. De flesta kemiska produkter måste emballeras med extrem varsamhet och försiktighet. Därför kräver de mycket specifika lösningar.

Powered by Atypic