STYRKAN I EN EUROPEISK KONCERN
MED FLEXIBILITETEN
HOS EN LOKAL TJÄNST

LAGER OCH LEVERANS

Pont tillhandahåller en hög nivå av geografisk täckning för att lokalisera sig självt så nära sina kunder som möjligt.
Denna närhet garanterar kunderna en tillförlitlig och snabb service.

Tolv lager, strategiskt belägna i de viktigaste europeiska länderna

Lager med merparten av vår produktportfölj, som ligger nära till hands och med leveranser ’just-in-time’

Vi kan leverera 24 timmar om dygnet och även under veckoslutet, om du skulle ha behov av det

Vi på Pont vet att din uppgift är att fokusera på affärstillväxt. Det är skälet til att vi tar hand om din lagerhantering och dina leveranser. Tack vare våra lokala lager kan vi säkerställa en snabb och effektiv leveranstjänst, grundad på dina behov och din produktionsplanering. Vi sköter förseglings- och återpaketeringstjänster från bulkpallar, ned till krympfilmskartonger enligt kundernas krav. Om du har ont om plats, kan vi erbjuda lagerhållning på avtalsbasis, så att du kan plocka ut smärre regelbundna leveranser, liksom att fördela kostnaden, vilket gör det möjligt för dig att investera i övriga delar av verksamheten.

Pont strävar efter att bli din globala partner inom logistik och att erbjuda mer än bara paketeringslösningar.

Med dagliga leveranser överallt i Europa från våra olika lager är det självklart att din nästa förpackningslösning finns nära til hands.

När du vet att kostnaden för lagerhållna produkter och allmänna utgifter som är kopplade till lagerhållning (hyra, försäkring, avbetalningar, avskrivningar etc.) kan svara för upp til en tredjedel av ett företags kapital står det tydligt att optimeringen av denna post är av nöden. Genom att förse dig med förskottsbetalning kan Pont erbjuda dig möjligheten att förvandla dina kostnader till tillgängligt kapital, för att investera i FoU, marknadsföring eller personal.

LAGERHÅLLNING VID PONT PACKAGING INNEFATTAR:

Välskötta och rena lagerlokaler

Ett högpresterande hanteringssystem genom skanning efter aktuella inventarier

Fullständigt underhåll och dito rengöring av lagerlokalerna

Lastkajsskydd och lastkajer som skyddas mot dåligt väder

Vid Pont betyder ordet ”service” allt detta!

ETT HÅLLBART TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

På varje nivå inom koncernen uppmuntras varje medarbetare att tänka på en miljömässiga inverkan av våra handlingar, genom en mängd små detaljer, som slutligen har medfört en reduktion i vårt koldioxidavtryck. På produktnivå har Pont beslutat sig för att koncentrera sig enbart på material med en hög grad av återvinningsbarhet, såsom glas och polymerer av typerna pet, HD-PE, LD-PE och PP.

Respekt för, och skydd för, miljön är också en beståndsdel på alla nivåer av våra handlingar, inklusive valet av partner. Våra åkare använder till exempel lastbilar som uppfyller utsläppsstandarderna EURO5, de striktaste för tunga lastfordon. Våra leveranser till våra kunder är följaktligen så ansvarsfulla som möjligt.

KVALITET OCH KONTROLL

Inom Pont utgör kvalitetsstyrning och styrning av procedurer en del av vårt dna. Därför är det viktigt för oss att garantera en oförvitlig service åt våra kunder, dag efter dag, och för att leva upp till våra certifieringar:

+vilket är oundgängligt och garanterar våra kunder att de produkter som Pont tillhandahåller motsvarar gällande industristandarder, vilka alla våra lager uppfyller.

Den viktigaste certifieringen för oss är den som våra kunder ger oss. En kundenkät utförs vart tredje år. Tre gånger i rad har Pont erhållit ett betyg av 8,5 på en skala från 0 till 10 för alla våra tjänster.

Powered by Atypic